Specjalistyczne pomiary podczas etapów budowy

Dużym projektom budowlanym obiektów zabytkowych towarzyszą skomplikowane ekspertyzy. Poza pomiarami tachymetrycznymi deformacji jako podstawę planowania zmian w budynku (dokumentacja rozbiórki, monitoring pomiarów) wykonujemy dokumentacje specjalistycznych ekspertyz faz budowy (zaznaczanie osi, poziomowanie, wysokości i kontrola pomiarów).

Oprócz tachimetrycznych pomiarów placu budowy i map warstwicowych wykonywane są map zieleni, które mogą być zapewnione dla kompleksowego planowania konserwacji i budowy nowych budynków. Zajmujemy się zarządzaniem i zaopatrywaniem w plany i oraz planowaniem prac zewnętrznych.

Reference projects:

Tachimetryczne pomiary odkształceń dla budynków

Tachimetryczne pomiary budynków realizowane są głównie używając bezreflektorowych elektronicznych tachymetrów z jednolitym układem współrzędnych używajac oprogramowania, które zostało specjalnie opracowane dla kodowanych tachymetrów, metigo TAC. Połączenie fotogrametrii i pomiaru budynków zapewnia wysoka dokładność dokumentacji.

Wysokości i osie profili mogą być ustalone na budynku znacznikami, co daje dodatkowa możliwość pomiarów ręcznych. Obliczanie wymiarów dla wszystkich planów pomieszczeń, przekrojów poprzecznych i wzdłużnych, układów ścian, rysunków fasad itd. odbywa sie w systemie CAD.

Reference projects:
2015/2016
Paderborn
2015
Tellschütz
2013
Altdöbern
2012/2015
Salzwedel
2012
Gnandstein
2010/2015
Salzwedel
2010
Goseck
2008
Merseburg
2008
Hildesheim
2006
Goseck
2006
Weferlingen
2004
Beuster
2002-2003
Linderhof
2001
Weil der Stadt
2000
Goseck
1998
Wechselburg
1998
Leitzkau
1997-1998
Rostock
1995-1996
Leipzig
seit 1993
Leipzig
1993-1994
Kapellendorf

Pomiary odkształceń

Do analizy i ilustracji deformacji budynków wykorzystuje się trójwymiarowe dane obliczonych modeli powierzchniowych. Wymagane dane są gromadzone przez fotogrametryczna stereogramy, tachymetryczny pomiar punktów albo pomiar skanerem laserowym. Z tak uzyskanych modeli powierzchni można uzyskać profile i wysokości.

Monitoring ciągłych ruchów pionowych budynków w przedziałach czasowych jest wykonywany z precyzją, ciągle poziomowany i testowany cyfrowo. Skłonności do przechyłów i deformacji są obserwowane dzięki pomiarom tachymetryczne w określonych punktach pomiarowych. Wyniki tych pomiarów prowadzonych przez lata, przechowywane zostają przedstawione w formie tabel lub w wykresów.

Reference projects:
seit 2015
Aschersleben
2011
Raitenhasslach
seit 2009
Zwickau
seit 2004
Quedlinburg
Castle and Collegiate Church of St Servatus 
seit 1999
Eilenstedt
1998-2002
Rostock
seit 1997
Eckartsburg
seit 1997
Merseburg
1995-1997
Halle (Saale)
1993-1995
Aschersleben