Tachimetryczne pomiary odkształceń dla budynków - Tachymetry

Tachimetryczne pomiary budynków realizowane są głównie używając bezreflektorowych elektronicznych tachymetrów z jednolitym układem współrzędnych używajac oprogramowania, które zostało specjalnie opracowane dla kodowanych tachymetrów, metigo TAC. Połączenie fotogrametrii i pomiaru budynków zapewnia wysoka dokładność dokumentacji.

Wysokości i osie profili mogą być ustalone na budynku znacznikami, co daje dodatkowa możliwość pomiarów ręcznych. Obliczanie wymiarów dla wszystkich planów pomieszczeń, przekrojów poprzecznych i wzdłużnych, układów ścian, rysunków fasad itd. odbywa sie w systemie CAD.

Reference projects:
show additional
2013
Altdöbern
2012/2015
Salzwedel
2012
Gnandstein
2010/2015
Salzwedel
2010
Goseck
2008
Merseburg
2008
Hildesheim
2006
Goseck
2006
Weferlingen
2004
Beuster
2002-2003
Linderhof
2001
Weil der Stadt
2000
Goseck
1998
Wechselburg
1998
Leitzkau
1997-1998
Rostock
1995-1996
Leipzig
seit 1993
Leipzig
1993-1994
Kapellendorf

Tachimetryczne pomiary odkształceń dla budynków - 3D-Laserscan

The metric building survey is achieved predominantly with a reflectorless electronic totalstation in a uniform coordinate system. A software interface specifically developed for coded totalstation survey of buildings ensures the combination of photogrammetry and metric building survey with a high level of detail.
Profile heights and axis can be marked in the building by meter markers, so that additional measuring by hand is possible. The measurements of all floor plans, cross and longitudinal sections, developed surfaces of walls, elevation drawings of facades etc. are evaluated in a CAD system.

Reference projects:
2020
Eichstätt
2020/21
Hamersleben
2020
Stiege
2020
Quedlinburg
show additional
2020
Mainau
2019
Gundersleben
2019
Paderborn
2019
Ilfeld
2018
Bad Ems
2017/18
Tachymetrie/3D-Laserscan
Conversion of the building survey from tachymetric measurement to the evaluation of 3D laser scan da 

Pomiary odkształceń

Do analizy i ilustracji deformacji budynków wykorzystuje się trójwymiarowe dane obliczonych modeli powierzchniowych. Wymagane dane są gromadzone przez fotogrametryczna stereogramy, tachymetryczny pomiar punktów albo pomiar skanerem laserowym. Z tak uzyskanych modeli powierzchni można uzyskać profile i wysokości.

Monitoring ciągłych ruchów pionowych budynków w przedziałach czasowych jest wykonywany z precyzją, ciągle poziomowany i testowany cyfrowo. Skłonności do przechyłów i deformacji są obserwowane dzięki pomiarom tachymetryczne w określonych punktach pomiarowych. Wyniki tych pomiarów prowadzonych przez lata, przechowywane zostają przedstawione w formie tabel lub w wykresów.

Reference projects:
2019
Bad Ems
Kaiser Wilhelm Church, Deformation analysis for settlement 
2015
Aschersleben
show additional
2011
Raitenhasslach
2009
Zwickau
2004
Quedlinburg
Castle and Collegiate Church of St Servatus 
1999
Eilenstedt
1998-2002
Rostock
1997
Eckartsburg
1997
Merseburg
1995-1997
Halle (Saale)
1993-1995
Aschersleben

Specjalistyczne pomiary podczas etapów budowy

Dużym projektom budowlanym obiektów zabytkowych towarzyszą skomplikowane ekspertyzy. Poza pomiarami tachymetrycznymi deformacji jako podstawę planowania zmian w budynku (dokumentacja rozbiórki, monitoring pomiarów) wykonujemy dokumentacje specjalistycznych ekspertyz faz budowy (zaznaczanie osi, poziomowanie, wysokości i kontrola pomiarów).

Oprócz tachimetrycznych pomiarów placu budowy i map warstwicowych wykonywane są map zieleni, które mogą być zapewnione dla kompleksowego planowania konserwacji i budowy nowych budynków. Zajmujemy się zarządzaniem i zaopatrywaniem w plany i oraz planowaniem prac zewnętrznych.

Reference projects: