Linki - edukacja z metigo MAP

Oferujemy studentom metigo MAP wsparcie przy pracach i projektach badawczych zapewniając certyfikat oraz staż przy niekomercyjnych projektach. Studenci mogą korzystać z oprogramowania na potrzebny okres czasu (około 3-5 miesięcy) płacąc za to 100 € (netto).

(Dodatkowa płatność przy przesyłce UPS - koszty według stawki krajowej.)
W zamian za to oczekujemy cyfrowej wersji państwa pracy.
W razie potrzeby, oferujemy przeprowadzenie dziennych kursów w Panstwa instytucji.
To jest lista szkó³, które wykorzystują metigo MAP w celach edukacyjnych przy pracy nad projektami konserwatorskimi.

uczelnie w Niemczech

uczelnie miêdzynarodowe

edukacja rzemieślnicza

  • Wunsiedel
  •  Europäisches Fortbildungszentrum für das Steinmetz- und Steinbildhauerhandwerk
  • Görlitz
  •  Fortbildungszentrum für Handwerk und Denkmalpflege e.V.
  • Koblenz
  •  Handwerkskammer, Zentrum für Restaurierung und Denkmalpflege
  • Berlin
  •  Jugendbauhütte Brandenburg
  • Meißen
  •  Hahnemannzentrum e.V. Klosterruine "Zum Heiligen Kreuz"