metigo MAP 4.0 - mapping

dokumentacja, mapowanie cyfrowe, analiza, badania ilościowe
Narzędzia do rysowania i tworzenie podpisów

Przy mapowaniu możesz korzystać z narzędzi rysowania: wielokątów, linii, krzywych, łuków, prostokątów i kół, albo wykorzystać narzędzia do rysowania odręcznego lub też zaznaczać podobne obszary na fotomapie różdżką.
W metigo MAP obszary mogą być wypełnione przejrzystymi kolorami lub szrafowaniem.
Używając funkcji CAD możesz łatwo przetwarzać rysowane elementy (klonować, przycinać, tworzyć lustrzane odbicie).
W metigo MAP poszczególnym szablonom mapowań można nadawać indywidualny wygląd za pomocą obszernej biblioteki szrafowań, typów linii i kolorów.
Przy użyciu edytora wzorów możesz stworzyć własne szrafowania, linie, podpisy wektorowe i kolory.

Mapping history

Time of creation and time of last update are saved for each mapping element. Based on these instants of time, e.g. the history of damage records or the number of user-defined accounting periods can be called.

Wygodny interfejs użytkownika

Możesz zarządzać programem metigo MAP za pomocą drzewa projektu lub paska menu oraz w oknie mapowania. Możesz dostosować interfejs użytkownika metigo MAP do własnych potrzeb na komputerze stacjonarnym lub komputerze typu tablet pracując w terenie.
metigo MAP pozwala na szybką nawigację w ramach projektu mapowania i wybieraniu danych na wyświetlaczu przez grupowanie klas mapowania.


Opracowane oprogramowanie jest samodzielną aplikacją, więc nie jest wymagane dodatkowe oprogramowanie.

Eksport obrazów, eksport CAD, eksport luzem

metigo MAP oferuje CAD'owski interfejs dla bezpośrednio importowanych plików DWG / DXF użytych jako podkład do mapowania lub jako kontynuację już istniejących map CAD w metigo MAP . Możesz eksportować mapowanie w poprawnej skali do obrazu (TIFF) lub plików CAD (DWG/DXF).
Pola danych mogą być tworzone np. dla wyników lub informacji technologicznych na temat planowanej konserwacji, przypisane dla określonej klasyfikacji map.
Obliczenia i dane obiektu mogą być eksportowane jako pliki tekstowe, i pózniej przetwarzane w tabelach obliczeń lub bazach danych.