metigo MAP 4.0 - mapping project

dokumentacja, mapowanie cyfrowe, analiza, badania ilościowe
Zarządzanie klasami mapującymi

Zarówno wyprostowane zdjęcia jak i zeskanowane plany (TIFF/JPG/BMP) i rysunki CAD (DWG/DFX) mogą zostać użyte jako podkłady map.
Możliwe jest mapowanie w oddzielnych klasach: powierzchni, linii, sygnatur wektorowych i bitmapowych, adnotacji i wymiarowania. W twoim projekcie klasy mapowania mogą zostać użyte do różnych tematów map np. mapowanie zniszczeń, planowanie działań i płatności, pózniej mogą być grupowane w różne zestawy zagadnień konserwatorskich np. stan zachowania, budowa technologiczna, przeprowadzone zabiegi konserwatorskie
metigo MAP pozwala na importowanie struktury mapowania istniej?cych projektów takich jak: warstwy mapy, legendy, bloki tytu?owe.

Legendy, bloki tytułowe i arkusze danych

W programie metigo MAP można zarządzać projektem przez użycie różnych szablonów legend, bloków tytułowych i arkuszy danych dla indywidualnego układu mapowanych projektów. W ten sposób możesz zintegrować optymalnie określenia wielkości w legendzie. W dodatku możesz wszechstronnie używać legend i bloków tematycznych projektu.
metigo MAP zapewnia indywidualną konfiguracje mapowanych projektów pozostających w jednolitym układzie graficznym.
metigo MAP pozwala na importowanie struktury mapowania istniejących projektów takich jak: warstwy mapy, legendy, bloki tytułowe.

User management

According to requirements, users with different rights can be created for several conservators and contractors within a mapping project.
Creating or updating an element, the user will be saved. Thus the recorded damage progress during loans or mapping of measures can be analysed and challenged later.
For larger projects involving several parties, administrators as well as users can be provided with restricted revision rights which permits by example just the deletion and modification of some mapping elements.

Extended group management

For periodic use, such as the recurring conservation measures at various areas of a façade (plinth, window jamb, cornice etc.), the condition of exhibits in loans or different features and layers, mapping classes and groups can be copied with a single operation.

Scale bar

Scale bars are available in a new auxiliary layer. The scale bar can be individually designed and inserted to the object coordinate system. Therefore, it will be scaled for print and export according to the output scale.