Dane Osobiste

Gisbert Sacher, CEO:

Jako dyrektor naczelny firmy fokus GmbH Leipzig odpowiedzialny za pozyskiwanie i pomoc klientom.
W zakresie dokumentacji zdobył dużo doświadczeń w obszarze fotogrametrii architektury i przetwarzania obrazów cyfrowych.
obejmie szczególny zakres obowiązków w firmie fokus GmbH Leipzig przy zastosowaniu fotografii analogowej. Uczestniczy we współpracy w innych badaniach nad: ultrafioletem, podczerwienią i obrazami termograficznnymi oraz mobilnych zdjęciach X-ray i w badaniach i dokumentacji własności dzieł sztuki.

1959urodzony w Dessau
edukacja
1980 - 1985Studia na wydziale Geodezji Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie
Przedmiot kierunkowy: fotogrametria
Dyplom: Zdolność multispektralnych procesów w ochronie i konserwacji zabytków starożytnych
działalność
1980VEB Geodezji i Kartografii, |Dessaumeasurements| attendant, plany i mapy topograficzne, pomiary odkształceń
1985 - 1990Messbildstelle Halle, zarządzanie i konserwacja starożytnych zabytków
1990 - 1992Messbildstelle GmbH, office Halle
Jako kierownik biura zajmuje się pozyskiwaniem i zarządzaniem projektami, wykonuje
zdjęcia pomiarowe, pomiar budynków tachimetrem, pomiary pomocnicze
obróbka obrazów, fotografia klasyczna/fotogrametria i praca w laboratorium
1993Założenie fokus GmbH Leipzig

Gunnar Siedler, CEO:

Jako dyrektor naczelny firmy fokus GmbH Leipzig jest odpowiedzialny za badania, rozwój i zarządzanie projektami.
Zdobył dużo doświadczeń w zakresie dokumentacji a dokładniej w obszarze pomiarów tachimetrycznych budynków, pomiarów pomocniczych i cyfrowej fotografii a także w pracy biurowej.
Obejmuje szczególny zakres obowiązku w firmie fokus GmbH Leipzig przy interpretacji fotografii historycznych.
W dziedzinie rozwoju oprogramowania jest odpowiedzialny za koncepcje nowych aplikacji i pomoc klientom.

1965urodzony w Greiz
edukacja
1987 - 1992Studia na wydziale Geodezji Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie
Przedmiot kierunkowy: fotogrametria i informatyka
Dyplom: Wykorzystanie systemów zapisu cyfrowego w fotogrametrii architektonicznej
działalność
1992Instytut Systemu Informacji Geograficznej Leipzig GmbH
produkcja map w wielkiej skali, praca w terenie i w biurze
1993Zalozenie fokus GmbH Leipzig

Mario Weit:

Jako kierownik biura odpowiedzialny jest za pozyskiwanie i pomoc klientom z Berlina/Brandenburga i Północnych Niemiec.
W zakresie dokumentacji zdobył dużo doświadczeń w obszarze fotogrametrii architektury, pomiarów tachimetrycznych budynków i pomiarów pomocniczych.
Jego szczególny zakres obowiązku w firmie fokus GmbH Leipzig to przetwarzaniu obrazów i wizualizacje 3d.
W dziedzinie rozwoju oprogramowania jest odpowiedzialny za koncepcje nowych aplikacji i pomoc klientom w Berlinie/Brandenburgu i Północnych Niemczech.

1958urodzony w Seelow
edukacja
1974 - 1976praktyki zawodowe
1979 - 1982Studia Geodezyjne w szkole Inżynierii Geodezji w Dreźnie
Dyplom: Montaż instalacji kontrolnej dystansu czujnika optycznego i elektro optycznego pomiaru odległości
działalność
1976 - 1979VEB Kombinat Geodezji i Kartografii Lipsk
tworzenie map w wielkiej skali w terenie i w biurze
1982 - 1985VEB Kombinat Geodezji i Kartografii Frankfurt nad Odrą
pomiary pomocnicze, pomiar budynków, pomiar deformacji
1985 - 1989Messbildstelle Halle, zarządzanie i konserwacja zabytków starożytności
1989 - 1990Baden Aerophotogrammetry
fotogrametria lotnicza, fotogrametria architektury i pomiary budynków tachimetrem
1991 - 2004Messbildstelle GmbH, jako kierownik biura w Berlinie zajmuje się
pozyskiwaniem i zarządzaniem projektami, pomiarem obrazów, pomiarem tachimetrem budynków, pomiary pomocnicze
fotogrametria cyfrowa, obróbka obrazów i wizualizacja 3d
2005 - 2006MBE GmbH Kelkheim, Frankfurt/Main
Skanowanie laserem 3d, inwentaryzacja dla Centrum Zarządzania, tachimetryczny pomiar budynków
2007 - fokus GmbH Leipzig, jako kierownik biura w Berlinie zajmuje się
pozyskiwaniem i zarządzaniem projektami, pomiarem obrazów, pomiarem tachimetrem budynków, pomiary pomocnicze
fotogrametria cyfrowa, obróbka obrazów i wizualizacja 3d